POMORSKIE
tu jest najpiękniej


Cenne źródło informacji nie tylko o dworach i pałacach, ale także zabytkowych kościołach, starych cmentarzach, muzeach, pomnikach rzeźbach... Zwiedzamy też historyczny Gdańsk, nowoczesną Gdynię i malowniczy Sopot, zaglądamy na Mierzeję Helską, do znanych nadmorskich miejscowości – Łeby i Ustki, podziwiamy piękno Kaszub, tradycje i kulturę mieszkańców tego regionu. Możemy też złożyć wizytę w nadwiślańskich zamkach krzyżackich – Malborku, Gniewie i dotrzeć na Mierzeję Wiślaną. Wszystko to za sprawą pięknego albumu, gdzie na wspaniałych fotografiach, uzupełnionych szerokim opisem przedstawianych obiektów, mamy w zasięgu wzroku te piękne miejsca i rzeczy. Wiele z nich odwiedziliśmy, inne, ukryte nierzadko w małych miejscowościach, możemy właśnie poznać. Album ułatwi z pewnością zlokalizowanie interesujących nas zabytków i miejsc, a może stanie się też pomocą przy wszelkich pracach, wymagających szybkiego odnalezienia danego obiektu.

Kościoły Płocka i okolicŚwiątynie Płocka, te od wieków istniejące i te, najmłodsze, uwiecznione zostały na kartach ciekawego albumu. Pomieszczone w nim zdjęcia kościołów ukazują ich piękno oraz wydobywają bogactwo architektury, a rzeczowe opisy przybliżają historię tych budowli. Fotografie w sposób niezwykły i sugestywny uchwyciły ich majestat a nade wszystko sakralny charakter. Publikacja niewątpliwie przyczyni się do upowszechnienia dziedzictwa kultury Północnego Mazowsza i stanie się przewodnikiem dla tych, którzy będą odwiedzać płockie świątynie, by odkrywać ich piękno i poznawać bogatą historię.

Wielkopolska


Album w obiektywny, rzeczowy i bliski sposób ukazuje i przybliża wielkopolską krainę. Jest wędrówką po miastach, miasteczkach i wioskach, przekazuje to, co w Wielkopolsce najciekawsze, najładniejsze, co najdobitniej świadczy o uroku i bogatych dziejach tej ziemi. Publikacja ukazuje najciekawsze zabytki oraz unikalne dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej ziemi, na której przed ponad tysiącem lat wykształciły się zręby państwowości polskiej. Świadectwem tej dumnej historii są zamki, pałace i kościoły, a niezapomniane wrażenie sprawiają rezydencje magnackie i rozsiane po całym regionie ziemiańskie dwory. Zaciekawią z pewnością kształtami, wnętrzami i cennymi zbiorami dzieł sztuki... Uzupełnieniem całości albumu są opisy wszystkich prezentowanych w nim zabytków.

ŚLĄSKIE
tu jest najpiękniej


Album przedstawia najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region Polski. Tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej są wymarzonymi miejscami do uprawiania turystyki, zaś Beskidy czekają na amatorów „białego szaleństwa”. Na kartach książki wędrujemy przez charakterystyki wszystkich powiatów śląskiej krainy, dowiadujemy się o występujących tam zabytkach, ciekawych miejscach wartych poznania, jak np. malownicze ruiny zamków w Olsztynie, Mirowie czy Bobolicach a także poznajemy największą w Polsce i jedyną naturalną w Europie Pustynię Błędowską...

Copyright Nazwa.pl